ბროშურები

Towards green transformation of Ukraine: State of Play in 2021

This publication is the third monitoring report that uses OECD green growth indicators in Ukraine, adapted to the national context. It presents a snapshot of Ukraine’s progress towards green transformation, covering the 2015-2020 period. This is also a first attempt to evaluate the implementation of the State environmental strategy of Ukraine until 2030.

This report also identifies the remaining challenges and data gaps that contribute to strengthening the national monitoring system on green economy and environmental protection.

Read the report in English and Ukrainian.

Published on 11/04/2022 inბროშურები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ