ბროშურები

Towards Green Transformation of the Republic of Moldova: State of Play in 2021

This report presents a snapshot of the country’s progress towards green economy over 2015-20, using OECD green growth indicators. This is also a first attempt to evaluate the implementation of the National Programme on the Promotion of Green Economy in the Republic of Moldova and its Action Plan 2018-20, based on green growth indicators. In addition, the report will support preparation of the new action plan on green economy for 2022-24 and of Environmental Strategy 2030.

Read the report in English and Romanian.

Published on 18/02/2022 inბროშურები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ